KADRİYE KARATAŞ

At Serisi, Tuval Üzeri Yağlıboya, 50x50 cm, İmzalı