ÜMMET KARACA

Büyükada'dan, Tuvaal Üzeri Yağlıboya, 45x60 cm, İmzalı